Iscover

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: danų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

clopidogrel

Prieinama:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kodas:

B01AC04

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

clopidogrel

Farmakoterapinė grupė:

Antitrombotiske midler

Gydymo sritis:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapinės indikacijos:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Produkto santrauka:

Revision: 50

Autorizacija statusas:

autoriseret

Leidimo data:

1998-07-14

Pakuotės lapelis

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 06-07-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 16-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 06-07-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 16-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 06-07-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 16-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 06-07-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 16-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 06-07-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 06-07-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 06-07-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją