Iscover

Riik: Euroopa Liit

keel: taani

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
06-07-2023
Toote omadused Toote omadused (SPC)
06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
16-02-2023

Toimeaine:

clopidogrel

Saadav alates:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kood:

B01AC04

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

clopidogrel

Terapeutiline rühm:

Antitrombotiske midler

Terapeutiline ala:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Näidustused:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Toote kokkuvõte:

Revision: 50

Volitamisolek:

autoriseret

Loa andmise kuupäev:

1998-07-14

Infovoldik

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik bulgaaria 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused bulgaaria 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande bulgaaria 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik hispaania 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused hispaania 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik tšehhi 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused tšehhi 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik saksa 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused saksa 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik eesti 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused eesti 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik kreeka 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused kreeka 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik inglise 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused inglise 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik prantsuse 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused prantsuse 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik itaalia 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused itaalia 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik läti 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused läti 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik leedu 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused leedu 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik ungari 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused ungari 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik malta 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused malta 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik hollandi 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused hollandi 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik poola 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused poola 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik portugali 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused portugali 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik rumeenia 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused rumeenia 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik slovaki 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused slovaki 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik sloveeni 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused sloveeni 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik soome 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused soome 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik rootsi 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused rootsi 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 16-02-2023
Infovoldik Infovoldik norra 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused norra 06-07-2023
Infovoldik Infovoldik islandi 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused islandi 06-07-2023
Infovoldik Infovoldik horvaadi 06-07-2023
Toote omadused Toote omadused horvaadi 06-07-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 16-02-2023

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu