Iscover

Страна: Європейський Союз

мова: данська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

clopidogrel

Доступна з:

Sanofi Winthrop Industrie

Код атс:

B01AC04

ІПН (Міжнародна Ім'я):

clopidogrel

Терапевтична група:

Antitrombotiske midler

Терапевтична области:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Терапевтичні свідчення:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Огляд продуктів:

Revision: 50

Статус Авторизація:

autoriseret

Дата Авторизація:

1998-07-14

інформаційний буклет

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет болгарська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 06-07-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 16-02-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 06-07-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 16-02-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 06-07-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 16-02-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 06-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 06-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 06-07-2023

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів