Iscover

País: Unió Europea

Idioma: danès

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

clopidogrel

Disponible des:

Sanofi Winthrop Industrie

Codi ATC:

B01AC04

Designació comuna internacional (DCI):

clopidogrel

Grupo terapéutico:

Antitrombotiske midler

Área terapéutica:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

indicaciones terapéuticas:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Resumen del producto:

Revision: 50

Estat d'Autorització:

autoriseret

Data d'autorització:

1998-07-14

Informació per a l'usuari

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari búlgar 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica búlgar 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública búlgar 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 06-07-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 06-07-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 06-07-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 06-07-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 16-02-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 06-07-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 06-07-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 06-07-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 06-07-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 06-07-2023

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents