Iscover

Country: Evrópusambandið

Tungumál: danska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)
06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla (PAR)
16-02-2023

Virkt innihaldsefni:

clopidogrel

Fáanlegur frá:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC númer:

B01AC04

INN (Alþjóðlegt nafn):

clopidogrel

Meðferðarhópur:

Antitrombotiske midler

Lækningarsvæði:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Ábendingar:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Vörulýsing:

Revision: 50

Leyfisstaða:

autoriseret

Leyfisdagur:

1998-07-14

Upplýsingar fylgiseðill

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill búlgarska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni búlgarska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla búlgarska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni spænska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni þýska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni gríska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni enska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni franska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni pólska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni finnska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni sænska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 16-02-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni norska 06-07-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 06-07-2023
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 06-07-2023
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 06-07-2023
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla króatíska 16-02-2023

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu