Iscover

Kraj: Unia Europejska

Język: duński

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

clopidogrel

Dostępny od:

Sanofi Winthrop Industrie

Kod ATC:

B01AC04

INN (International Nazwa):

clopidogrel

Grupa terapeutyczna:

Antitrombotiske midler

Dziedzina terapeutyczna:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Wskazania:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Podsumowanie produktu:

Revision: 50

Status autoryzacji:

autoriseret

Data autoryzacji:

1998-07-14

Ulotka dla pacjenta

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 16-02-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 06-07-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 06-07-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 06-07-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 16-02-2023

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów