Iscover

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: daneză

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)
06-07-2023

Ingredient activ:

clopidogrel

Disponibil de la:

Sanofi Winthrop Industrie

Codul ATC:

B01AC04

INN (nume internaţional):

clopidogrel

Grupul Terapeutică:

Antitrombotiske midler

Zonă Terapeutică:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Indicații terapeutice:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Rezumat produs:

Revision: 50

Statutul autorizaţiei:

autoriseret

Data de autorizare:

1998-07-14

Prospect

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect bulgară 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului bulgară 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare bulgară 16-02-2023
Prospect Prospect spaniolă 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 16-02-2023
Prospect Prospect cehă 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 16-02-2023
Prospect Prospect germană 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 16-02-2023
Prospect Prospect estoniană 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 16-02-2023
Prospect Prospect greacă 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 16-02-2023
Prospect Prospect engleză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 16-02-2023
Prospect Prospect franceză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 16-02-2023
Prospect Prospect italiană 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 16-02-2023
Prospect Prospect letonă 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 16-02-2023
Prospect Prospect lituaniană 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 16-02-2023
Prospect Prospect maghiară 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 16-02-2023
Prospect Prospect malteză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 16-02-2023
Prospect Prospect olandeză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 16-02-2023
Prospect Prospect poloneză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 16-02-2023
Prospect Prospect portugheză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 16-02-2023
Prospect Prospect română 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 16-02-2023
Prospect Prospect slovacă 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 16-02-2023
Prospect Prospect slovenă 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 16-02-2023
Prospect Prospect finlandeză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 16-02-2023
Prospect Prospect suedeză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 16-02-2023
Prospect Prospect norvegiană 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 06-07-2023
Prospect Prospect islandeză 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 06-07-2023
Prospect Prospect croată 06-07-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 06-07-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 16-02-2023

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor