Iscover

Land: Europäische Union

Sprache: Dänisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

clopidogrel

Verfügbar ab:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC-Code:

B01AC04

INN (Internationale Bezeichnung):

clopidogrel

Therapiegruppe:

Antitrombotiske midler

Therapiebereich:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Anwendungsgebiete:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Produktbesonderheiten:

Revision: 50

Berechtigungsstatus:

autoriseret

Berechtigungsdatum:

1998-07-14

Gebrauchsinformation

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Bulgarisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Bulgarisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Bulgarisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Englisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 16-02-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 06-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 06-07-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 06-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 16-02-2023

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen