Iscover

Država: Europska Unija

Jezik: danski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
06-07-2023

Aktivni sastojci:

clopidogrel

Dostupno od:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC koda:

B01AC04

INN (International ime):

clopidogrel

Terapijska grupa:

Antitrombotiske midler

Područje terapije:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapijske indikacije:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Proizvod sažetak:

Revision: 50

Status autorizacije:

autoriseret

Datum autorizacije:

1998-07-14

Uputa o lijeku

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 16-02-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 06-07-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 06-07-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 06-07-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 06-07-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 16-02-2023

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata