Iscover

País: União Europeia

Língua: dinamarquês

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

clopidogrel

Disponível em:

Sanofi Winthrop Industrie

Código ATC:

B01AC04

DCI (Denominação Comum Internacional):

clopidogrel

Grupo terapêutico:

Antitrombotiske midler

Área terapêutica:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Indicações terapêuticas:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

Resumo do produto:

Revision: 50

Status de autorização:

autoriseret

Data de autorização:

1998-07-14

Folheto informativo - Bula

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula búlgaro 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas búlgaro 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas espanhol 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas tcheco 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas alemão 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas estoniano 06-07-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 16-02-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas grego 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas inglês 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas francês 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas italiano 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas letão 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas lituano 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas húngaro 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas maltês 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas holandês 06-07-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 16-02-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas polonês 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas português 06-07-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 16-02-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas romeno 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas eslovaco 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas esloveno 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas finlandês 06-07-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 16-02-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas sueco 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas norueguês 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas islandês 06-07-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 06-07-2023
Características técnicas Características técnicas croata 06-07-2023

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos