Iscover

국가: 유럽 연합

언어: 덴마크어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 (PAR)
16-02-2023

유효 성분:

clopidogrel

제공처:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC 코드:

B01AC04

INN (International Name):

clopidogrel

치료 그룹:

Antitrombotiske midler

치료 영역:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

치료 징후:

Sekundær forebyggelse af atherothrombotic eventsClopidogrel er angivet i:Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. Voksne patienter, der lider af akut koronar syndrom:Non-ST-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-Q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA). ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser i atrial fibrillationIn voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære hændelser, er ikke egnede til behandling med Vitamin K-antagonister (VKA), og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indiceret i kombination med ASA til forebyggelse af atherothrombotic og tromboemboliske hændelser, herunder slagtilfælde.

제품 요약:

Revision: 50

승인 상태:

autoriseret

승인 날짜:

1998-07-14

환자 정보 전단

                40
B. INDLÆGSSEDDEL
41
Indlægsseddel: Information til brugeren
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
clopidogrel
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den indeholder
vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Iscover til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Iscover
3.
Sådan skal du tage Iscover
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Iscover indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der
kaldes blodfortyndende medicin.
Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og
hvide blodlegemer, og de klumper sig
sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne
sammenklumpning nedsætter et
blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper
(en proces, der kaldes trombose).
Iscover tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper
(trombi) i blodårer (arterier), som er blevet
stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks.
apopleksi, hjerteanfald og død
(aterotrombotiske hændelser).
Du har fået recept på Iscover til forebyggelse af blodpropper og
nedsættelse af risikoen for disse alvorlige
hændelser, fordi:
-
du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og
-
du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller
kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben - eller
-
du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes
hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg lactose og 3,3 mg
ricinusolie, hydrogeneret.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg clopidogrel (som
hydrogensulfat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 12 mg lactose og 13,2 mg
hydrogeneret ricinusolie.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet.
Iscover 75 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, runde og bikonvekse, med tallet "75" præget på den ene
side og tallet "1171" på den anden side.
Iscover 300 mg filmovertrukne tabletter
Lyserøde, aflange, med tallet "300" præget på den ene side og
tallet "1332" på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser
Clopidogrel er indiceret hos:

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage, men ikke
over 35 dage), iskæmisk apopleksi
(fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere
kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:
-
akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina
eller MI uden forekomst af
Q-takker) inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant
koronarindgreb, i kombination
med acetylsalicylsyre (ASA).
-
akut myokardieinfarkt (AMI) med elevation af ST-segmentet i
kombination med ASA hos
patienter, der skal have foretaget perkutant koronarindgreb (inklusive
patienter, som får indsat en
stent) eller medicinsk behandlede patienter, der er egnede til
trombolytisk/fibrinolytisk
behandling.
3
Patienter med moderat til høj risiko for transitorisk cerebral
iskæmi 
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 16-02-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 06-07-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 06-07-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 06-07-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 06-07-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 16-02-2023

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기