NeuroBloc

Quốc gia: Liên Minh Châu Âu

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

ботулинов токсин тип В

Sẵn có từ:

Sloan Pharma S.a.r.l

Mã ATC:

M03AX01

INN (Tên quốc tế):

botulinum toxin type B

Nhóm trị liệu:

Мускулни релаксанти

Khu trị liệu:

крива шия

Chỉ dẫn điều trị:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Tóm tắt sản phẩm:

Revision: 33

Tình trạng ủy quyền:

Отменено

Ngày ủy quyền:

2001-01-22

Tờ rơi thông tin

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Đặc tính sản phẩm

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Tây Ban Nha 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Tây Ban Nha 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Tây Ban Nha 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Séc 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Séc 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Séc 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Đan Mạch 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Đan Mạch 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Đan Mạch 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Đức 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Đức 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Đức 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Estonia 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Estonia 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Estonia 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Hy Lạp 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Hy Lạp 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Hy Lạp 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Anh 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Anh 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Anh 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Pháp 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Pháp 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Pháp 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Ý 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Ý 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Ý 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Latvia 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Latvia 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Latvia 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Lít-va 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Lít-va 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Lít-va 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Hungary 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Hungary 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Hungary 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Malt 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Malt 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Malt 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Hà Lan 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Hà Lan 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Hà Lan 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Ba Lan 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Ba Lan 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Ba Lan 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Bồ Đào Nha 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Bồ Đào Nha 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Bồ Đào Nha 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Romania 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Romania 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Romania 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Slovak 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Slovak 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Slovak 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Slovenia 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Slovenia 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Slovenia 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Phần Lan 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Phần Lan 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Phần Lan 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Thụy Điển 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Thụy Điển 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Thụy Điển 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Na Uy 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Na Uy 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Iceland 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Iceland 04-05-2023
Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin Tiếng Croatia 04-05-2023
Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Croatia 04-05-2023
Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai Tiếng Croatia 04-05-2023

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu