NeuroBloc

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

ботулинов токсин тип В

Доступна с:

Sloan Pharma S.a.r.l

код АТС:

M03AX01

ИНН (Международная Имя):

botulinum toxin type B

Терапевтическая группа:

Мускулни релаксанти

Терапевтические области:

крива шия

Терапевтические показания :

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Обзор продуктов:

Revision: 33

Статус Авторизация:

Отменено

Дата Авторизация:

2001-01-22

тонкая брошюра

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 04-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 04-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 04-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 04-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 04-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 04-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 04-05-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов