NeuroBloc

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
04-05-2023
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
04-05-2023

Aktiivinen ainesosa:

ботулинов токсин тип В

Saatavilla:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC-koodi:

M03AX01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

botulinum toxin type B

Terapeuttinen ryhmä:

Мускулни релаксанти

Terapeuttinen alue:

крива шия

Käyttöaiheet:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 33

Valtuutuksen tilan:

Отменено

Valtuutus päivämäärä:

2001-01-22

Pakkausseloste

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 04-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 04-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 04-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 04-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 04-05-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 04-05-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 04-05-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 04-05-2023

Näytä asiakirjojen historia