NeuroBloc

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

ботулинов токсин тип В

Beszerezhető a:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC-kód:

M03AX01

INN (nemzetközi neve):

botulinum toxin type B

Terápiás csoport:

Мускулни релаксанти

Terápiás terület:

крива шия

Terápiás javallatok:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Termék összefoglaló:

Revision: 33

Engedélyezési státusz:

Отменено

Engedély dátuma:

2001-01-22

Betegtájékoztató

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők német 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 04-05-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők román 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 04-05-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 04-05-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 04-05-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 04-05-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 04-05-2023

Dokumentumelőzmények megtekintése