NeuroBloc

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ботулинов токсин тип В

Предлага се от:

Sloan Pharma S.a.r.l

АТС код:

M03AX01

INN (Международно Name):

botulinum toxin type B

Терапевтична група:

Мускулни релаксанти

Терапевтична област:

крива шия

Терапевтични показания:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-01-22

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервикална
дистония (тортиколис).
Това е когато имате контракц
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасността зависи от дозата, но
тъй като не са подкрепени от
сравн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-03-2021
Листовка Листовка чешки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-03-2021
Листовка Листовка датски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-03-2021
Листовка Листовка немски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-03-2021
Листовка Листовка естонски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-03-2021
Листовка Листовка гръцки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-03-2021
Листовка Листовка английски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-07-2018
Листовка Листовка френски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-03-2021
Листовка Листовка италиански 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-07-2018
Листовка Листовка латвийски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-07-2018
Листовка Листовка литовски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-03-2021
Листовка Листовка унгарски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-03-2021
Листовка Листовка малтийски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-07-2018
Листовка Листовка полски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-03-2021
Листовка Листовка португалски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-07-2018
Листовка Листовка румънски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-03-2021
Листовка Листовка словашки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-03-2021
Листовка Листовка словенски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-07-2018
Листовка Листовка фински 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-03-2021
Листовка Листовка шведски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-03-2021
Листовка Листовка норвежки 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-03-2021
Листовка Листовка исландски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-03-2021
Листовка Листовка хърватски 24-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите