NeuroBloc

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ботулинов токсин тип В

Предлага се от:

Sloan Pharma S.a.r.l

АТС код:

M03AX01

INN (Международно Name):

botulinum toxin type B

Терапевтична група:

Мускулни релаксанти

Терапевтична област:

крива шия

Терапевтични показания:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-01-22

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-05-2023
Листовка Листовка чешки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-05-2023
Листовка Листовка датски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-05-2023
Листовка Листовка немски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-05-2023
Листовка Листовка естонски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-05-2023
Листовка Листовка гръцки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-05-2023
Листовка Листовка английски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2023
Листовка Листовка френски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-05-2023
Листовка Листовка италиански 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2023
Листовка Листовка латвийски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2023
Листовка Листовка литовски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-05-2023
Листовка Листовка унгарски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-05-2023
Листовка Листовка малтийски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2023
Листовка Листовка нидерландски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2023
Листовка Листовка полски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-05-2023
Листовка Листовка португалски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2023
Листовка Листовка румънски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-05-2023
Листовка Листовка словашки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-05-2023
Листовка Листовка словенски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2023
Листовка Листовка фински 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-05-2023
Листовка Листовка шведски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-05-2023
Листовка Листовка норвежки 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-05-2023
Листовка Листовка исландски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-05-2023
Листовка Листовка хърватски 04-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите