NeuroBloc

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

ботулинов токсин тип В

Disponível em:

Sloan Pharma S.a.r.l

Código ATC:

M03AX01

DCI (Denominação Comum Internacional):

botulinum toxin type B

Grupo terapêutico:

Мускулни релаксанти

Área terapêutica:

крива шия

Indicações terapêuticas:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Resumo do produto:

Revision: 33

Status de autorização:

Отменено

Data de autorização:

2001-01-22

Folheto informativo - Bula

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas espanhol 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas tcheco 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 04-05-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas alemão 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas estoniano 04-05-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas grego 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas inglês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas francês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas italiano 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas letão 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas lituano 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas húngaro 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas maltês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas holandês 04-05-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas polonês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas português 04-05-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas romeno 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas eslovaco 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas esloveno 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas finlandês 04-05-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas sueco 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas norueguês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas islandês 04-05-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 04-05-2023
Características técnicas Características técnicas croata 04-05-2023

Ver histórico de documentos