NeuroBloc

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

ботулинов токсин тип В

Dostupné s:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC kód:

M03AX01

INN (Mezinárodní Name):

botulinum toxin type B

Terapeutické skupiny:

Мускулни релаксанти

Terapeutické oblasti:

крива шия

Terapeutické indikace:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Přehled produktů:

Revision: 33

Stav Autorizace:

Отменено

Datum autorizace:

2001-01-22

Informace pro uživatele

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 04-05-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 04-05-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 04-05-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 04-05-2023

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů