NeuroBloc

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Laadi alla Infovoldik (PIL)
04-05-2023
Laadi alla Toote omadused (SPC)
04-05-2023
Laadi alla Avaliku hindamisaruande (PAR)
04-05-2023

Toimeaine:

ботулинов токсин тип В

Saadav alates:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC kood:

M03AX01

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

botulinum toxin type B

Terapeutiline rühm:

Мускулни релаксанти

Terapeutiline ala:

крива шия

Näidustused:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Toote kokkuvõte:

Revision: 33

Volitamisolek:

Отменено

Loa andmise kuupäev:

2001-01-22

Infovoldik

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused hispaania 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik tšehhi 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused tšehhi 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik taani 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused taani 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik saksa 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused saksa 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik eesti 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused eesti 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik kreeka 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused kreeka 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik inglise 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused inglise 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik prantsuse 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused prantsuse 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik itaalia 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused itaalia 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik läti 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused läti 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik leedu 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused leedu 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik ungari 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused ungari 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik malta 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused malta 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik hollandi 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused hollandi 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik poola 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused poola 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik portugali 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused portugali 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik rumeenia 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused rumeenia 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik slovaki 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused slovaki 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik sloveeni 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused sloveeni 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik soome 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused soome 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik rootsi 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused rootsi 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik norra 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused norra 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik islandi 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused islandi 04-05-2023
Infovoldik Infovoldik horvaadi 04-05-2023
Toote omadused Toote omadused horvaadi 04-05-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 04-05-2023

Vaadake dokumentide ajalugu