NeuroBloc

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ботулинов токсин тип В

Dostupné z:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC kód:

M03AX01

INN (Medzinárodný Name):

botulinum toxin type B

Terapeutické skupiny:

Мускулни релаксанти

Terapeutické oblasti:

крива шия

Terapeutické indikácie:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Prehľad produktov:

Revision: 33

Stav Autorizácia:

Отменено

Dátum Autorizácia:

2001-01-22

Príbalový leták

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták čeština 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták poľština 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 04-05-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 04-05-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 04-05-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-05-2023

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov