NeuroBloc

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

ботулинов токсин тип В

Mevcut itibaren:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC kodu:

M03AX01

INN (International Adı):

botulinum toxin type B

Terapötik grubu:

Мускулни релаксанти

Terapötik alanı:

крива шия

Terapötik endikasyonlar:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Ürün özeti:

Revision: 33

Yetkilendirme durumu:

Отменено

Yetkilendirme tarihi:

2001-01-22

Bilgilendirme broşürü

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 04-05-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 04-05-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 04-05-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 04-05-2023

Belge geçmişini görüntüleyin