NeuroBloc

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: bulgarų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

ботулинов токсин тип В

Prieinama:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC kodas:

M03AX01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

botulinum toxin type B

Farmakoterapinė grupė:

Мускулни релаксанти

Gydymo sritis:

крива шия

Terapinės indikacijos:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Produkto santrauka:

Revision: 33

Autorizacija statusas:

Отменено

Leidimo data:

2001-01-22

Pakuotės lapelis

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės danų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 04-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 04-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 04-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 04-05-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 04-05-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 04-05-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 04-05-2023

Peržiūrėti dokumentų istoriją