NeuroBloc

Nazione: Unione Europea

Lingua: bulgaro

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Scarica Foglio illustrativo (PIL)
04-05-2023
Scarica Scheda tecnica (SPC)
04-05-2023

Principio attivo:

ботулинов токсин тип В

Commercializzato da:

Sloan Pharma S.a.r.l

Codice ATC:

M03AX01

INN (Nome Internazionale):

botulinum toxin type B

Gruppo terapeutico:

Мускулни релаксанти

Area terapeutica:

крива шия

Indicazioni terapeutiche:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Dettagli prodotto:

Revision: 33

Stato dell'autorizzazione:

Отменено

Data dell'autorizzazione:

2001-01-22

Foglio illustrativo

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo danese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica danese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 04-05-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 04-05-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 04-05-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 04-05-2023

Visualizza cronologia documenti