NeuroBloc

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
04-05-2023

Ingredient activ:

ботулинов токсин тип В

Disponibil de la:

Sloan Pharma S.a.r.l

Codul ATC:

M03AX01

INN (nume internaţional):

botulinum toxin type B

Grupul Terapeutică:

Мускулни релаксанти

Zonă Terapeutică:

крива шия

Indicații terapeutice:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Rezumat produs:

Revision: 33

Statutul autorizaţiei:

Отменено

Data de autorizare:

2001-01-22

Prospect

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 04-05-2023
Prospect Prospect cehă 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 04-05-2023
Prospect Prospect daneză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 04-05-2023
Prospect Prospect germană 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 04-05-2023
Prospect Prospect estoniană 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 04-05-2023
Prospect Prospect greacă 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 04-05-2023
Prospect Prospect engleză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 04-05-2023
Prospect Prospect franceză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 04-05-2023
Prospect Prospect italiană 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 04-05-2023
Prospect Prospect letonă 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 04-05-2023
Prospect Prospect lituaniană 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 04-05-2023
Prospect Prospect maghiară 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 04-05-2023
Prospect Prospect malteză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 04-05-2023
Prospect Prospect olandeză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 04-05-2023
Prospect Prospect poloneză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 04-05-2023
Prospect Prospect portugheză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 04-05-2023
Prospect Prospect română 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 04-05-2023
Prospect Prospect slovacă 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 04-05-2023
Prospect Prospect slovenă 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 04-05-2023
Prospect Prospect finlandeză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 04-05-2023
Prospect Prospect suedeză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 04-05-2023
Prospect Prospect norvegiană 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 04-05-2023
Prospect Prospect islandeză 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 04-05-2023
Prospect Prospect croată 04-05-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 04-05-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 04-05-2023

Vizualizați istoricul documentelor