NeuroBloc

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

ботулинов токсин тип В

Dostępny od:

Sloan Pharma S.a.r.l

Kod ATC:

M03AX01

INN (International Nazwa):

botulinum toxin type B

Grupa terapeutyczna:

Мускулни релаксанти

Dziedzina terapeutyczna:

крива шия

Wskazania:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Podsumowanie produktu:

Revision: 33

Status autoryzacji:

Отменено

Data autoryzacji:

2001-01-22

Ulotka dla pacjenta

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 04-05-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 04-05-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 04-05-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 04-05-2023

Zobacz historię dokumentów