NeuroBloc

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
04-05-2023
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
04-05-2023

有効成分:

ботулинов токсин тип В

から入手可能:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATCコード:

M03AX01

INN(国際名):

botulinum toxin type B

治療群:

Мускулни релаксанти

治療領域:

крива шия

適応症:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

製品概要:

Revision: 33

認証ステータス:

Отменено

承認日:

2001-01-22

情報リーフレット

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 英語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 04-05-2023
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 04-05-2023
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 04-05-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 04-05-2023

ドキュメントの履歴を表示する