NeuroBloc

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

ботулинов токсин тип В

Pieejams no:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATĶ kods:

M03AX01

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

botulinum toxin type B

Ārstniecības grupa:

Мускулни релаксанти

Ārstniecības joma:

крива шия

Ārstēšanas norādes:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Produktu pārskats:

Revision: 33

Autorizācija statuss:

Отменено

Autorizācija datums:

2001-01-22

Lietošanas instrukcija

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 04-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 04-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 04-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 04-05-2023

Skatīt dokumentu vēsturi