NeuroBloc

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

ботулинов токсин тип В

Disponible depuis:

Sloan Pharma S.a.r.l

Code ATC:

M03AX01

DCI (Dénomination commune internationale):

botulinum toxin type B

Groupe thérapeutique:

Мускулни релаксанти

Domaine thérapeutique:

крива шия

indications thérapeutiques:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Descriptif du produit:

Revision: 33

Statut de autorisation:

Отменено

Date de l'autorisation:

2001-01-22

Notice patient

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 04-05-2023
Notice patient Notice patient tchèque 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 04-05-2023
Notice patient Notice patient danois 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 04-05-2023
Notice patient Notice patient allemand 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 04-05-2023
Notice patient Notice patient estonien 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 04-05-2023
Notice patient Notice patient grec 04-05-2023
Notice patient Notice patient anglais 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 04-05-2023
Notice patient Notice patient français 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 04-05-2023
Notice patient Notice patient italien 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 04-05-2023
Notice patient Notice patient letton 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 04-05-2023
Notice patient Notice patient lituanien 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 04-05-2023
Notice patient Notice patient hongrois 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 04-05-2023
Notice patient Notice patient maltais 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 04-05-2023
Notice patient Notice patient néerlandais 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 04-05-2023
Notice patient Notice patient polonais 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 04-05-2023
Notice patient Notice patient portugais 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 04-05-2023
Notice patient Notice patient roumain 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 04-05-2023
Notice patient Notice patient slovaque 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 04-05-2023
Notice patient Notice patient slovène 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 04-05-2023
Notice patient Notice patient finnois 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 04-05-2023
Notice patient Notice patient suédois 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 04-05-2023
Notice patient Notice patient norvégien 04-05-2023
Notice patient Notice patient islandais 04-05-2023
Notice patient Notice patient croate 04-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 04-05-2023

Afficher l'historique des documents