NeuroBloc

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
04-05-2023
下载 产品特点 (SPC)
04-05-2023
下载 公众评估报告 (PAR)
04-05-2023

有效成分:

ботулинов токсин тип В

可用日期:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC代码:

M03AX01

INN(国际名称):

botulinum toxin type B

治疗组:

Мускулни релаксанти

治疗领域:

крива шия

疗效迹象:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

產品總結:

Revision: 33

授权状态:

Отменено

授权日期:

2001-01-22

资料单张

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 04-05-2023
产品特点 产品特点 西班牙文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 04-05-2023
资料单张 资料单张 捷克文 04-05-2023
产品特点 产品特点 捷克文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 04-05-2023
资料单张 资料单张 丹麦文 04-05-2023
产品特点 产品特点 丹麦文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 04-05-2023
资料单张 资料单张 德文 04-05-2023
产品特点 产品特点 德文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 德文 04-05-2023
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 04-05-2023
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 04-05-2023
资料单张 资料单张 希腊文 04-05-2023
产品特点 产品特点 希腊文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 04-05-2023
资料单张 资料单张 英文 04-05-2023
产品特点 产品特点 英文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 英文 04-05-2023
资料单张 资料单张 法文 04-05-2023
产品特点 产品特点 法文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 法文 04-05-2023
资料单张 资料单张 意大利文 04-05-2023
产品特点 产品特点 意大利文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 04-05-2023
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 04-05-2023
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 04-05-2023
资料单张 资料单张 立陶宛文 04-05-2023
产品特点 产品特点 立陶宛文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 04-05-2023
资料单张 资料单张 匈牙利文 04-05-2023
产品特点 产品特点 匈牙利文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 04-05-2023
资料单张 资料单张 马耳他文 04-05-2023
产品特点 产品特点 马耳他文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 04-05-2023
资料单张 资料单张 荷兰文 04-05-2023
产品特点 产品特点 荷兰文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 04-05-2023
资料单张 资料单张 波兰文 04-05-2023
产品特点 产品特点 波兰文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 04-05-2023
资料单张 资料单张 葡萄牙文 04-05-2023
产品特点 产品特点 葡萄牙文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 04-05-2023
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 04-05-2023
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 04-05-2023
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 04-05-2023
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 04-05-2023
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 04-05-2023
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 04-05-2023
资料单张 资料单张 芬兰文 04-05-2023
产品特点 产品特点 芬兰文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 04-05-2023
资料单张 资料单张 瑞典文 04-05-2023
产品特点 产品特点 瑞典文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 04-05-2023
资料单张 资料单张 挪威文 04-05-2023
产品特点 产品特点 挪威文 04-05-2023
资料单张 资料单张 冰岛文 04-05-2023
产品特点 产品特点 冰岛文 04-05-2023
资料单张 资料单张 克罗地亚文 04-05-2023
产品特点 产品特点 克罗地亚文 04-05-2023
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 04-05-2023

查看文件历史