NeuroBloc

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

ботулинов токсин тип В

Disponibbli minn:

Sloan Pharma S.a.r.l

Kodiċi ATC:

M03AX01

INN (Isem Internazzjonali):

botulinum toxin type B

Grupp terapewtiku:

Мускулни релаксанти

Żona terapewtika:

крива шия

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 33

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Отменено

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2001-01-22

Fuljett ta 'informazzjoni

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 04-05-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 04-05-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 04-05-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 04-05-2023

Ara l-istorja tad-dokumenti