NeuroBloc

Страна: Європейський Союз

мова: болгарська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

ботулинов токсин тип В

Доступна з:

Sloan Pharma S.a.r.l

Код атс:

M03AX01

ІПН (Міжнародна Ім'я):

botulinum toxin type B

Терапевтична група:

Мускулни релаксанти

Терапевтична области:

крива шия

Терапевтичні свідчення:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Огляд продуктів:

Revision: 33

Статус Авторизація:

Отменено

Дата Авторизація:

2001-01-22

інформаційний буклет

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 04-05-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 04-05-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 04-05-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 04-05-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 04-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 04-05-2023

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів