Galliprant

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
17-08-2021
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
17-08-2021

Aktiva substanser:

grapiprant

Tillgänglig från:

Elanco GmbH

ATC-kod:

QM01AX92

INN (International namn):

grapiprant

Terapeutisk grupp:

Кучета

Terapiområde:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Terapeutiska indikationer:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Produktsammanfattning:

Revision: 5

Bemyndigande status:

упълномощен

Tillstånd datum:

2018-01-09

Bipacksedel

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel danska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel tyska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel estniska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel engelska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel franska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel italienska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel polska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel finska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel svenska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 06-02-2018
Bipacksedel Bipacksedel norska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 17-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel isländska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 17-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 17-08-2021
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 17-08-2021
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 06-02-2018

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik