Galliprant

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Wirkstoff:

grapiprant

Verfügbar ab:

Elanco GmbH

ATC-Code:

QM01AX92

INN (Internationale Bezeichnung):

grapiprant

Therapiegruppe:

Кучета

Therapiebereich:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Anwendungsgebiete:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Produktbesonderheiten:

Revision: 5

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2018-01-09

Gebrauchsinformation

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Spanisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Dänisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Deutsch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Estnisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Griechisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Englisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Französisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Italienisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Lettisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Litauisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Polnisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Finnisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 06-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Isländisch 17-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 17-08-2021
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 17-08-2021
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 06-02-2018

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen