Galliprant

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

grapiprant

Διαθέσιμο από:

Elanco GmbH

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

QM01AX92

INN (Διεθνής Όνομα):

grapiprant

Θεραπευτική ομάδα:

Кучета

Θεραπευτική περιοχή:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Θεραπευτικές ενδείξεις:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 5

Καθεστώς αδειοδότησης:

упълномощен

Ημερομηνία της άδειας:

2018-01-09

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 17-08-2021
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 06-02-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 17-08-2021
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 17-08-2021
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 17-08-2021

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων