Galliprant

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
17-08-2021
Download Productkenmerken (SPC)
17-08-2021

Werkstoffen:

grapiprant

Beschikbaar vanaf:

Elanco GmbH

ATC-code:

QM01AX92

INN (Algemene Internationale Benaming):

grapiprant

Therapeutische categorie:

Кучета

Therapeutisch gebied:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

therapeutische indicaties:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Product samenvatting:

Revision: 5

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2018-01-09

Bijsluiter

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Deens 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Deens 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Duits 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Duits 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Engels 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Engels 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Frans 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Frans 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Pools 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Pools 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Fins 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Fins 17-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 06-02-2018
Bijsluiter Bijsluiter Noors 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Noors 17-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 17-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 17-08-2021
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 17-08-2021
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 06-02-2018

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten