Galliprant

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Laadi alla Infovoldik (PIL)
17-08-2021
Laadi alla Toote omadused (SPC)
17-08-2021
Laadi alla Avaliku hindamisaruande (PAR)
06-02-2018

Toimeaine:

grapiprant

Saadav alates:

Elanco GmbH

ATC kood:

QM01AX92

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

grapiprant

Terapeutiline rühm:

Кучета

Terapeutiline ala:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Näidustused:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Toote kokkuvõte:

Revision: 5

Volitamisolek:

упълномощен

Loa andmise kuupäev:

2018-01-09

Infovoldik

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused hispaania 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik tšehhi 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused tšehhi 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik taani 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused taani 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik saksa 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused saksa 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik eesti 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused eesti 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik kreeka 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused kreeka 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik inglise 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused inglise 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik prantsuse 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused prantsuse 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik itaalia 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused itaalia 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik läti 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused läti 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik leedu 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused leedu 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik ungari 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused ungari 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik malta 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused malta 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik hollandi 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused hollandi 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik poola 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused poola 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik portugali 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused portugali 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik rumeenia 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused rumeenia 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik slovaki 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused slovaki 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik sloveeni 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused sloveeni 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik soome 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused soome 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik rootsi 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused rootsi 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 06-02-2018
Infovoldik Infovoldik norra 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused norra 17-08-2021
Infovoldik Infovoldik islandi 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused islandi 17-08-2021
Infovoldik Infovoldik horvaadi 17-08-2021
Toote omadused Toote omadused horvaadi 17-08-2021
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 06-02-2018

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu