Galliprant

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
17-08-2021
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
06-02-2018

有効成分:

grapiprant

から入手可能:

Elanco GmbH

ATCコード:

QM01AX92

INN(国際名):

grapiprant

治療群:

Кучета

治療領域:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

適応症:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

製品概要:

Revision: 5

認証ステータス:

упълномощен

承認日:

2018-01-09

情報リーフレット

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 英語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 06-02-2018
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 17-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 17-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 17-08-2021
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 17-08-2021
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 06-02-2018

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する