Galliprant

Land: Den europeiske union

Språk: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Last ned Preparatomtale (SPC)
17-08-2021

Aktiv ingrediens:

grapiprant

Tilgjengelig fra:

Elanco GmbH

ATC-kode:

QM01AX92

INN (International Name):

grapiprant

Terapeutisk gruppe:

Кучета

Terapeutisk område:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Indikasjoner:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Produkt oppsummering:

Revision: 5

Autorisasjon status:

упълномощен

Autorisasjon dato:

2018-01-09

Informasjon til brukeren

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale spansk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren dansk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale dansk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport dansk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale tysk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale estisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale gresk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale fransk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale polsk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale finsk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale svensk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 06-02-2018
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale norsk 17-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 17-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 17-08-2021
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 17-08-2021
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport kroatisk 06-02-2018

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk