Galliprant

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

grapiprant

Dostupné s:

Elanco GmbH

ATC kód:

QM01AX92

INN (Mezinárodní Name):

grapiprant

Terapeutické skupiny:

Кучета

Terapeutické oblasti:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Terapeutické indikace:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Přehled produktů:

Revision: 5

Stav Autorizace:

упълномощен

Datum autorizace:

2018-01-09

Informace pro uživatele

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 06-02-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 17-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 17-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 17-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 17-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 06-02-2018

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů