Galliprant

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

grapiprant

Available from:

Elanco GmbH

ATC code:

QM01AX92

INN (International Name):

grapiprant

Therapeutic group:

Кучета

Therapeutic area:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Therapeutic indications:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Product summary:

Revision: 5

Authorization status:

упълномощен

Authorization date:

2018-01-09

Patient Information leaflet

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report German 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report English 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report French 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 17-08-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 17-08-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 17-08-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 17-08-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 06-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 17-08-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 17-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 17-08-2021
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 17-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 17-08-2021
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 06-02-2018

Search alerts related to this product

View documents history