Galliprant

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

grapiprant

Հասանելի է:

Elanco GmbH

ATC կոդը:

QM01AX92

INN (Միջազգային անվանումը):

grapiprant

Թերապեւտիկ խումբ:

Кучета

Թերապեւտիկ տարածք:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 5

Լիազորման կարգավիճակը:

упълномощен

Հաստատման ամսաթիվը:

2018-01-09

Տեղեկատվական թերթիկ

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 17-08-2021
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 17-08-2021
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 17-08-2021

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը