Galliprant

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

grapiprant

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QM01AX92

INN (Международно Name):

grapiprant

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Терапевтични показания:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-09

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2021
Листовка Листовка чешки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2021
Листовка Листовка датски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2021
Листовка Листовка немски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2021
Листовка Листовка естонски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2021
Листовка Листовка гръцки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2021
Листовка Листовка английски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2018
Листовка Листовка френски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2021
Листовка Листовка италиански 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2018
Листовка Листовка латвийски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2018
Листовка Листовка литовски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2021
Листовка Листовка унгарски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2021
Листовка Листовка малтийски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2018
Листовка Листовка полски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2021
Листовка Листовка португалски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2018
Листовка Листовка румънски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2021
Листовка Листовка словашки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2021
Листовка Листовка словенски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2018
Листовка Листовка фински 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2021
Листовка Листовка шведски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2021
Листовка Листовка норвежки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2021
Листовка Листовка исландски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2021
Листовка Листовка хърватски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите