Galliprant

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

grapiprant

Disponibbli minn:

Elanco GmbH

Kodiċi ATC:

QM01AX92

INN (Isem Internazzjonali):

grapiprant

Grupp terapewtiku:

Кучета

Żona terapewtika:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 5

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

упълномощен

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2018-01-09

Fuljett ta 'informazzjoni

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 17-08-2021
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 06-02-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 17-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 17-08-2021
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 17-08-2021

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti