Galliprant

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
17-08-2021

Ingredient activ:

grapiprant

Disponibil de la:

Elanco GmbH

Codul ATC:

QM01AX92

INN (nume internaţional):

grapiprant

Grupul Terapeutică:

Кучета

Zonă Terapeutică:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Indicații terapeutice:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Rezumat produs:

Revision: 5

Statutul autorizaţiei:

упълномощен

Data de autorizare:

2018-01-09

Prospect

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 06-02-2018
Prospect Prospect cehă 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 06-02-2018
Prospect Prospect daneză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 06-02-2018
Prospect Prospect germană 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 06-02-2018
Prospect Prospect estoniană 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 06-02-2018
Prospect Prospect greacă 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 06-02-2018
Prospect Prospect engleză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 06-02-2018
Prospect Prospect franceză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 06-02-2018
Prospect Prospect italiană 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 06-02-2018
Prospect Prospect letonă 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 06-02-2018
Prospect Prospect lituaniană 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 06-02-2018
Prospect Prospect maghiară 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 06-02-2018
Prospect Prospect malteză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 06-02-2018
Prospect Prospect olandeză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 06-02-2018
Prospect Prospect poloneză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 06-02-2018
Prospect Prospect portugheză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 06-02-2018
Prospect Prospect română 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 06-02-2018
Prospect Prospect slovacă 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 06-02-2018
Prospect Prospect slovenă 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 06-02-2018
Prospect Prospect finlandeză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 06-02-2018
Prospect Prospect suedeză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 06-02-2018
Prospect Prospect norvegiană 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 17-08-2021
Prospect Prospect islandeză 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 17-08-2021
Prospect Prospect croată 17-08-2021
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 17-08-2021
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 06-02-2018

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor