Galliprant

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
17-08-2021
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
17-08-2021

Aktiivinen ainesosa:

grapiprant

Saatavilla:

Elanco GmbH

ATC-koodi:

QM01AX92

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

grapiprant

Terapeuttinen ryhmä:

Кучета

Terapeuttinen alue:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Käyttöaiheet:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 5

Valtuutuksen tilan:

упълномощен

Valtuutus päivämäärä:

2018-01-09

Pakkausseloste

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 17-08-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 06-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 17-08-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 06-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 17-08-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 06-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 17-08-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 06-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 17-08-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 06-02-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 17-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 17-08-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 17-08-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia