Galliprant

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

下载 资料单张 (PIL)
17-08-2021
下载 产品特点 (SPC)
17-08-2021
下载 公众评估报告 (PAR)
06-02-2018

有效成分:

grapiprant

可用日期:

Elanco GmbH

ATC代码:

QM01AX92

INN(国际名称):

grapiprant

治疗组:

Кучета

治疗领域:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

疗效迹象:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

產品總結:

Revision: 5

授权状态:

упълномощен

授权日期:

2018-01-09

资料单张

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 17-08-2021
产品特点 产品特点 西班牙文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 06-02-2018
资料单张 资料单张 捷克文 17-08-2021
产品特点 产品特点 捷克文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 06-02-2018
资料单张 资料单张 丹麦文 17-08-2021
产品特点 产品特点 丹麦文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 06-02-2018
资料单张 资料单张 德文 17-08-2021
产品特点 产品特点 德文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 德文 06-02-2018
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 17-08-2021
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 06-02-2018
资料单张 资料单张 希腊文 17-08-2021
产品特点 产品特点 希腊文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 06-02-2018
资料单张 资料单张 英文 17-08-2021
产品特点 产品特点 英文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 英文 06-02-2018
资料单张 资料单张 法文 17-08-2021
产品特点 产品特点 法文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 法文 06-02-2018
资料单张 资料单张 意大利文 17-08-2021
产品特点 产品特点 意大利文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 06-02-2018
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 17-08-2021
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 06-02-2018
资料单张 资料单张 立陶宛文 17-08-2021
产品特点 产品特点 立陶宛文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 06-02-2018
资料单张 资料单张 匈牙利文 17-08-2021
产品特点 产品特点 匈牙利文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 06-02-2018
资料单张 资料单张 马耳他文 17-08-2021
产品特点 产品特点 马耳他文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 06-02-2018
资料单张 资料单张 荷兰文 17-08-2021
产品特点 产品特点 荷兰文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 06-02-2018
资料单张 资料单张 波兰文 17-08-2021
产品特点 产品特点 波兰文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 06-02-2018
资料单张 资料单张 葡萄牙文 17-08-2021
产品特点 产品特点 葡萄牙文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 06-02-2018
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 17-08-2021
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 06-02-2018
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 17-08-2021
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 06-02-2018
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 17-08-2021
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 06-02-2018
资料单张 资料单张 芬兰文 17-08-2021
产品特点 产品特点 芬兰文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 06-02-2018
资料单张 资料单张 瑞典文 17-08-2021
产品特点 产品特点 瑞典文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 06-02-2018
资料单张 资料单张 挪威文 17-08-2021
产品特点 产品特点 挪威文 17-08-2021
资料单张 资料单张 冰岛文 17-08-2021
产品特点 产品特点 冰岛文 17-08-2021
资料单张 资料单张 克罗地亚文 17-08-2021
产品特点 产品特点 克罗地亚文 17-08-2021
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 06-02-2018

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史