Galliprant

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

grapiprant

Доступна с:

Elanco GmbH

код АТС:

QM01AX92

ИНН (Международная Имя):

grapiprant

Терапевтическая группа:

Кучета

Терапевтические области:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Терапевтические показания :

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Обзор продуктов:

Revision: 5

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2018-01-09

тонкая брошюра

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 17-08-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 06-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 17-08-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 06-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 17-08-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 06-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 17-08-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 06-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 17-08-2021
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 06-02-2018
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 17-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 17-08-2021
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 17-08-2021

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов