Galliprant

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
17-08-2021
Hent Produktets egenskaber (SPC)
17-08-2021

Aktiv bestanddel:

grapiprant

Tilgængelig fra:

Elanco GmbH

ATC-kode:

QM01AX92

INN (International Name):

grapiprant

Terapeutisk gruppe:

Кучета

Terapeutisk område:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Terapeutiske indikationer:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Produkt oversigt:

Revision: 5

Autorisation status:

упълномощен

Autorisation dato:

2018-01-09

Indlægsseddel

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 17-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 06-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 17-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 17-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 17-08-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 17-08-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 06-02-2018

Søg underretninger relateret til dette produkt