Galliprant

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
17-08-2021
Download Ciri produk (SPC)
17-08-2021
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
06-02-2018

Bahan aktif:

grapiprant

Boleh didapati daripada:

Elanco GmbH

Kod ATC:

QM01AX92

INN (Nama Antarabangsa):

grapiprant

Kumpulan terapeutik:

Кучета

Kawasan terapeutik:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Tanda-tanda terapeutik:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Ringkasan produk:

Revision: 5

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2018-01-09

Risalah maklumat

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Czech 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Denmark 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Jerman 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Estonia 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Greek 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Inggeris 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Perancis 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Itali 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Latvia 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Lithuania 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Hungary 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Malta 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Belanda 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Poland 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Portugis 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Romania 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Slovak 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Slovenia 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Finland 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Sweden 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 06-02-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Norway 17-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Iceland 17-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 17-08-2021
Ciri produk Ciri produk Croat 17-08-2021
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 06-02-2018

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen