Galliprant

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

Download 환자 정보 전단 (PIL)
17-08-2021
Download 제품 특성 요약 (SPC)
17-08-2021
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
06-02-2018

유효 성분:

grapiprant

제공처:

Elanco GmbH

ATC 코드:

QM01AX92

INN (국제 이름):

grapiprant

치료 그룹:

Кучета

치료 영역:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

치료 징후:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

제품 요약:

Revision: 5

승인 상태:

упълномощен

승인 날짜:

2018-01-09

환자 정보 전단

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 06-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 17-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 17-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 17-08-2021
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 17-08-2021
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 06-02-2018

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기